Onze werkwijze

Werkwijze

Vanuit onze vakkennis en ervaring zijn wij in staat onze klanten te ondersteunen bij hun “dagelijkse” activiteiten, waar nodig en gewenst een deel van de administratieve werkzaamheden overnemen, tips en adviezen verstrekken bij contacten met vooral overheden. En natuurlijk waar nodig ondersteuning en adviezen geven bij de toepassing van de vele wetten, regels en verplichtingen die we in Nederland kennen, maar ook de mogelijkheden van bijvoorbeeld subsidies onder de aandacht brengen.

Door de grote betrokkenheid bij onze klanten zijn wij veelal in een vroeg stadium bekend met ontwikkelingen, zowel positieve als negatieve.
Bij positieve ontwikkelingen kunnen wij ondersteuning bieden in bijvoorbeeld opstellen of beoordelen van overeenkomsten met opdrachtgevers, arbeidsovereenkomsten, financieringsvraagstukken of keuze van de meest geschikte rechtsvorm voor de onderneming.
Bij negatieve ontwikkelingen kunnen we ondersteuning bieden in het zoeken naar oplossingen voor problemen, bemiddelen bij eventuele geschillen.

Onafhankelijk en betrouwbaar

Binnen onze werkwijze en in de samenwerking met onze klanten, is een open en eerlijke communicatie van groot belang. Het wederzijdse vertrouwen is absoluut noodzakelijk om onze dienstverlening naar behoren te kunnen doen. Dezelfde voorwaarden stellen wij ook aan de met ons samenwerkende professionals uit andere adviesdisciplines, zoals notarissen, advocaten, belastingadviseurs en andere specialisten.

Waar nodig kunnen wij in overleg met de klant een beroep doen op een van deze specialisten, waarbij een volledige vrijheid aanwezig is in keuze. In sommige gevallen wordt een specialist door onze klanten zelf voorgesteld, wij kunnen vanuit het lidmaatschap van de NOAB een beroep doen op een van de specialisten in de adviesgroep die in de loop der jaren is ontstaan, of als bekend is dat een bepaalde specialist op een specifiek terrein goed is, kunnen we deze benaderen. Maar hierbij zal altijd eerst overleg worden gepleegd met de klant, immers in dergelijke gevallen zal vertrouwelijke informatie ter beschikking moeten worden gesteld en het inschakelen van externe adviseurs brengt meestal hogere kosten met zich mee.

Dienstverlening ter plaatse

Als de opdrachtgever zelf de beschikking heeft over administratieve software en er prijs op stelt dat de administratie op kantoor bij de klant wordt gevoerd, dan is dit natuurlijk mogelijk. Indien wordt gewerkt met andere software dan is een ‘snelle omschakeling' ook geen probleem. Jarenlange ervaring van werken met verschillende softwarepakketten maakt dit mogelijk.

Met moderne technieken en communicatiemiddelen zijn er ook voldoende mogelijkheden voor informatie-uitwisseling of online werken. Hierbij staan natuurlijk zaken als betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid bovenaan, voorkomen zal moeten worden dat bijv. persoonlijke informatie door onbevoegden kan worden ingezien.Swinkels Administraties BV - Cockeveld 9 - 5672 AE Nuenen - info@swinkelsgroep.nl - 040-296 01 96